ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Η εταιρεία διαχειρίζεται χιλιάδες προϊόντα, διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών:

  • Tobacco product lines
  • Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)
  • Personal Care

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Α.Ε. αντιπροσωπεύει διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες όπως:

Japan Tobacco International
www.jti.com

Agio Cigars
www.agiocigars.com

Mac Baren Tobacco
www.mac-baren.com

Poschl Tabak Gmbh
www.poeschl-tobacco.com

Clipper 1959 S.L.U.
www.clipperlighters.us

L'Oreal Produits De Luxe International
www.loreal.com

Jelly Belly Candy Company
www.jellybelly.com

Confectis
www.free-candies.com

Dolphin / Polaretti
www.dolfin.it

Ferro
www.ferro.gr

ΕΨΑ ΑΕ
www.epsa.gr