Ισολογισμοί


Οι ισολογισμοί είναι σε μορφή PDF εγγράφου. Με αριστερό click μπορείτε να τους ανοίξετε ή να τους αποθηκεύσετε.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Για να ανοίξετε έγραφα PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader της Adobe.

Get Adobe Reader