Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους οίκους του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε και με την βοήθεια των πολύτιμων συνεργατών μας ανά την Ελλάδα, η ΕΑΕ Αθανασίου προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας


Track n’ trace – παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων καθ’ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Ασφάλιση εμπορευμάτων κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και μεταφοράς

Διανομή εμπορευμάτων στους συνεργάτες μας κάτω από συνθήκες αξιοπιστίας, ευελιξίας και συνέπειας