Εταιρικοί Πόροι
 • Εγκαταστάσεις 11000τμ εκ των οποίων αποθηκευτικοί χώροι 9500τμ
 • Γραφεία σε 3 στρατηγικά επιλεγμένες πόλεις.
 • Αποθηκευτική ικανότητα 10200 ευρωπαλετών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
Αποθηκευτικοί χώροι υψηλού επιπέδου και γραφεία στις Αχαρνές Αττικής  Αποθήκη ΕΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 • οικόπεδο 29.700 τμ.
 • εγκαταστάσεις 11.000 τμ. εκ των οποίων αποθηκευτικοί χώροι 9.500 τμ.
 • Χώρος για ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (Υγραντήρας)
Γραφεία σε 3 στρατηγικά επιλεγμένες πόλεις  
 • Θεσσαλονίκη
 • Ιωάννινα
 • Ηράκλειο Κρήτης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • 10.200 ευρωπαλέτες (ή 220.000 κιβώτια)
ΣΤΟΛΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 • Ιδιόκτητα φορτηγά εξοπλισμένα με συστήματα GPS για άμεσο εντοπισμό θέσης και διαρκή εκπομπή σημάτων
 • Ανυψωτικά περονοφόρα πλάγιας τοποθέτησης VNA
 • T20 – ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
 • L10 - ανυψωτικά περονοφόρα
 • Χειροκίνητα παλετοφόρα
 • 20 ράμπες με αυξομειώσεις ύψους
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Συναγερμοί και περιμετρικές κάμερες – 24 ώρες φύλαξη
 • 10 πυροδιαμερίσματα με αυτόματη πτώση ρολλών
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα διπλού επιπέδου
 • Γεννήτρια Ηλεκτρικού Ρεύματος
 • Δεξαμενή πετρελαίου
 • Έλεγχος θερμοκρασίας με συστήματα συναγερμού
Δείτε φωτογραφίες από  'τα γραφεία', 'την αποθήκη' και 'την περίμετρο' της εταιρείας.