ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ ξεκίνησε ως πρατήριο τσιγάρων στο κέντρο της Αθήνας, το 1928 με την επωνυμία Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η μετέπειτα πορεία της ήταν καθοριστική για να αναπτυχθεί και να καταξιωθεί στον χώρο των καπνικών προϊόντων.

Η επιτυχία της εταιρίας οφείλεται στην άμεση και αξιόπιστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις τόσο των εταιριών που αντιπροσωπεύει, όσο και στις αλλαγές και τάσεις της αγοράς.

Το άρτια οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών της και το know how σε θέματα πωλήσεων, marketing και logistics, είναι κυρίαρχοι παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και διατήρησης μακρόχρονων επαγγελματικών συνεργασιών.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το 2028 θα είμαστε μία Οικογενειακή Εταιρεία 100 ετών 3ης γενιάς.

Το Όραμα μας είναι να είμαστε η σημαντικότερη Εταιρεία Εισαγωγών και Διανομών στα Καπνικά Προϊόντα και μία από τις καλύτερες στα Ταχέως Κινούμενα Καταναλωτικά Προϊόντα στην Ελληνική αγορά. Να θεωρούμαστε ο Προτιμητέος Συνεργάτης (Preferred Partner) για τους πελάτες και τους προμηθευτές μας σε σχέση με την κερδοφόρα ανάπτυξη πωλήσεων και τα standards Συνεργασίας και Service.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να παρέχουμε εξαιρετικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους Συνεργάτες μας σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - από το σημείο προέλευσης των προϊόντων έως και το τελικό σημείο πώλησης, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των Προμηθευτών μας και των Καταναλωτών.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Εξαιρετική Υλοποίηση (Execution Excellence) στο τελικό Σημείο Πώλησης, μέσα από ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά προγράμματα δράσης και κάλυψης αγοράς, με έμφαση στους μοχλούς ανάπτυξης των πωλήσεων (sales drivers) με κερδοφόρο τρόπο.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ως Οικογενειακή Επιχείρηση, θέλουμε να είμαστε Εταιρεία – Πρότυπο στην Ελληνική αγορά - και να συνεισφέρουμε καθημερινά στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Απασχόλησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Αξίες μας αποτελούν βασικό συστατικό της ιστορίας και της πορείας μας μέχρι σήμερα. Αυτές είναι ο φάρος μας σε σχέση με την νοοτροπία και τις συμπεριφορές που επιδεικνύουμε στην καθημερινότητα μας.

Εμπιστοσύνη
Φροντίδα
Πάθος
Αριστεία
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η μακροπρόθεσμη πορεία και βιωσιμότητα της εταιρίας μας συνδέεται και εξαρτάται από την συνεισφορά μας στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, βοηθώντας την προσπάθεια ελληνικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών στην στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Εξίσου σημαντικό πεδίο δράσης είναι και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης των συσκευασιών (μέλος της Ελληνική Εταιρίας Ανακύκλωσης), επαναχρησιμοποίησης υλικών, εφαρμογής διαδικασιών για την μείωση του χαρτιού και σύγχρονων μέσων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η εταιρία επενδύει σε συστήματα ασφάλειας και υγιεινής και συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Προμηθεύεται υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένα μηχανήματα. Υιοθετεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας.

Τέλος, διασφαλίζουμε την ανάπτυξη δίκαιων, διάφανων και επωφελών σχέσεων με εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
8