ΙΣΤΟΡΙΑ

1928

Ίδρυση της Σ. Αθανασίου Ο.Ε. ως πρατήριο τσιγάρων

1954

1η εισαγωγή της R.J. Reynolds στα ελληνικά Duty Free

1969

Έναρξη συνεργασίας με την AGIO

1970’s

Έναρξη διανομής εισαγόμενων τσιγάρων στην Ελληνική αγορά
(HOUSE OF PRINCE, AUSTRIA TABAK, GALLAHER)

1981

Σύσταση της ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ στην σημερινή μορφή από τον Ευάγγελο Βασιλείου

1986

1η εισαγωγή καπνού τσιγάρου (Roll-Your-Own) στην Ελλάδα
(DRUM, SAMSON)

1999

Έναρξη συνεργασίας με την νεοσύστατη εταιρία JTI (μετά την εξαγορά της R.J. Reynolds)

2002

Μεταφορά εταιρίας σε νέες υπερσύγχρονες πλήρως ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

2011

Η διοίκηση περνά στην 3η γενιά της οικογένειας

2013

Επέκταση δραστηριοτήτων στην κατηγορία του τρόφιμου

2015

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία CLIPPER & PÖSCHL TABAK

2019

Επέκταση στην αγορά χονδρεμπορίου με την ίδρυση θυγατρικού παραρτήματος στην Κόρινθο.

2020

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία Sante

2021

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία J. Cortes - Olivia & Drew Estate