ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και σε αυτούς οφείλεται η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία μας.

Η εταιρία φροντίζει για άριστες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Μεριμνούμε για την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από διαρκή εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την αριστεία. Η επαγγελματική εξέλιξη γίνεται μέσα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες προς όλους.

Ως οικογενειακή εταιρία, νοιαζόμαστε για τους Ανθρώπους μας!