ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ πραγματοποιεί εισαγωγές προϊόντων από εταιρίες του εξωτερικού, με γνώμονα την άριστη ποιότητα κάθε μάρκας.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ δεσμεύεται για την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διατήρηση των προϊόντων υπό άριστες συνθήκες, από τη στιγμή που θα φτάσουν στις εγκαταστάσεις της, μέχρι και τη διανομή τους στα σημεία πώλησης.

 • 24ωρη φύλαξη σε υπερσύγχρονες αποθήκες
 • Διάθεση τελωνιακού χώρου πιστοποιημένου βάσει ΑΕΟ
 • Πιστοποίηση ISO 22000
 • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων (Track n’ Trace)
 • Παραλαβή - Διαλογή Προϊόντος - Συσκευασία - Ανασυσκευασία - Δημιουργία ετικέτας
 • Έλεγχος της θερμοκρασίας και υγρασίας στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας
 • Θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας για καπνικά προϊόντα.
 • Διαχείριση cross docking
 • Σύγχρονο σύστημα warehouse management system (WMS)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας που καθορίζει την ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ οδηγεί στην άψογη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των συνεργατών της.
Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε:

 • Γρήγορη και αποτελεσματική διανομή
 • Διαχείριση παραγγελιών (Picking & Packing)
 • Σχεδιασμός & εκτέλεση αποστολών
 • Πλήρης ασφάλιση προϊόντων κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά
 • Σύστημα GPS για την παρακολούθηση και έλεγχο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
 • Διαχείριση επιστροφών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑ