ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΑΕ διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και ένα εξαιρετικό δίκτυο ειδικών συνεργατών με πανελλαδική κάλυψη, τα οποία υποστηρίζονται από τμήματα Customer Marketing & Εξυπηρέτηση Πελατών. Διανέμει τα προϊόντα της σε καταστήματα οργανωμένου λιανεμπορίου, μικρής παραδοσιακής λιανικής, σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών και εφοδιαστές πλοίων (ship chandlers).

Στις υπηρεσίες πωλήσεων περιλαμβάνονται:

  • Τμηματοποίηση της αγοράς και δρομολογιακή κάλυψη
  • Παραγγελιοληψία & Merchandizing
  • Διαχείριση παραγγελιών, Πιστωτικός έλεγχος και Τιμολόγηση
  • Ανάπτυξη πελατών και διαχείριση δικτύου συνεργατών βάσει στόχων και KPIs
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικού πλάνου
  • Reports πωλήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑ